Warning: A non-numeric value encountered in /www/doc/www.helenachaloupkova.cz/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841
Evropský soud pro Lidská práva (ESLP) ve svém rozsudku z 15.7. 2016  ve věci č. 1799/07 Ziembiński proti Polsku (č.2)  vyslovil závěr, že odsouzením novináře v trestním řízení za urážku v souvislosti se zveřejněním kritického článku používajícího posměšné výrazy o starostovi a úřednících místní samosprávy došlo k porušení svobody projevu.

O co šlo?

V  týdeníku „Komu i Czemu“, byl v srpnu 2004 zveřejněn článek s názvem „Elegantně zabalené lejno“. Obsahem článku byla kritika starosty a úředníků místní samosprávy za projekt křepelčí farmy, jehož cílem mělo být snížení vysoké nezaměstnanosti v regionu. Novinový článek označoval starostu a dva úředníky, kteří tento projekt připravovali, posměšnými výrazy jako „hlupák“, „nedůvtipný šéf“, „přiblblý úředník“, „pozér“ a „populista“. Starosta a úředníci podali v reakci na článek proti stěžovateli soukromou obžalobu pro urážku.  Příslušný soud shledal šéfredaktora vinným z trestného činu urážky spáchané prostřednictvím sdělovacích prostředků a uložil mu peněžitý trest ve výši 10 000 zlotých (2 630 eur). Vyšší soudy rozsudek potvrdily.

ESLP  odkázal na  ustálenou judikaturu týkající se kritiky politiků a dalších osob. Přičemž připustil, že úřední osoby  (stejně tak úředníci místní samosprávy) nevystavují samy sebe přísné kontrole každého svého slova či jednání v takovém rozsahu jako právě politici ( viz Janowski proti Polsku). Zároveň uvedl, že při hodnocení, zda stěžovatel překročil míru přijatelné kritiky, je třeba přihlédnout ke kontextu a cíli celého textu, jakož i k jeho satirické a ironické povaze. Podle Soudu vnitrostátní soudy tyto aspekty předmětného článku dostatečně nezohlednily, přičemž zmíněné výrazy použité v celkovém kontextu článku se pohybovaly v mezích přijatelné nadsázky. Satira je formou uměleckého projevu a společenské kritiky, pro kterou jsou právě nadsázka a přehánění neodmyslitelné a která přirozeně může provokovat (Mamère proti Francii, č. 12697/03, rozsudek ze dne listopadu 2006, § 25).  Pokud jde o hodnocení přiměřenosti zásahu, uvádí Soud, že je nutné vzít v úvahu i povahu a  závažnost trestu.  Podle Soudu využití trestněprávních sankcí v případech urážky není samo o sobě nepřiměřené, je však nutné hodnotit povahu a závažnost uložených trestů, neboť nesmí odrazovat tisk a jiné subjekty od účasti na veřejné debatě o otázkách veřejného zájmu.

Více: viz  Zpravodaj č. 4/2016 (Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP) – portál justice.cz

nebo přímo na ESLP