Warning: A non-numeric value encountered in /www/doc/www.helenachaloupkova.cz/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Dokumenty ke stažení

Na tomto místě naleznete pro vaši potřebu vybrané zákony, judikaturu NS ČR, NSS ČR, Ústavního soudu, případně i dokumenty EU a rozhodnutí Soudního dvora EU, případě Evropského soudu pro lidská práva.

Užitečné odkazy

5

Justice.cz – http://portal.justice.cz/

5
5

Ústavní soud – http://www.concourt.cz/

5

Přístup k právu Evropské unie –
http://eur-lex.europa.eu/

5

Nejvyšší soud ČR – http://www.nsoud.cz/

5

Nejvyšší správní soud ČR – http://www.nssoud.cz/

5

Nejvyšší správní soud ČR – http://www.nssoud.cz/

5

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva – http://echr.coe.int/echr/en/hudoc

Ceník právních služeb

Ceny právních služeb vycházejí při jednorázové službě zpravidla z advokátního tarifu či základní hodinové odměny.

Při sjednání ceny jsou zohledňovány všechny okolnosti poskytované služby a obsahová náročnost služby.

Při dlouhodobější spolupráci je možné sjednat ryze individuální cenové podmínky. Podle okolností lze sjednat paušální částku za vyřízení celé záležitosti.