Warning: A non-numeric value encountered in /www/doc/www.helenachaloupkova.cz/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841
(+420) 223 003 031 advokati@helenachaloupkova.cz

Zastupování před soudy

Sepisování smluv
Konzultace a porady
Právní analýzy
Advokátní úschova

Profil advokátní kanceláře

Kancelář JUDr. Heleny Chaloupkové poskytuje komplexní právní služby ve všech právních odvětvích.

Od počátku své existence v roce 1993 zaměřovala své služby zejména do oblasti médií. Byla u zrodu řady mediálních projektů souvisejících s vydáváním novin a časopisů, následně i provozování rozhlasového televizního vysílání a poskytováním informací na internetu. Účastnila se i tvorby zákonů z oblasti médií.

Kancelář spolupracuje s řadou odborníků, kteří poskytované právní služby doplňují. Kancelář disponuje kvalitním zázemím a zaměstnává odborně zdatné pracovníky. Kancelář je schopna zajistit a garantovat i náročnější projekty.

Advokátka JUDr. Helena Chaloupková spolupracuje s kolegy advokáty JUDr. Petrem Holým a Mgr. Jiřím Urbánkem a pro potřeby klientů a jejich speciální požadavky sestavují ad hoc tým, který umožňuje poskytovat klientům úplné a specifické služby, viz www.akchu.cz

Kancelář nabízí právní služby zejména v oblasti občanského práva, korporátního práva, mediálního práva a reklamy, autorského práva a práv k nehmotným statkům, zahrnující:

5

konzultační a analytickou činnost

5

zastupování v řízeních před soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR a zastupování u Ústavního soudu ČR

5

zastupování před jinými orgány

5

zastupování při jednáních s fyzickými a právnickými osobami

5

sepisování listin, zejména smluv, případně jejich posuzování

5

advokátní úschovu

l

Aktuality

Spor kolektivního správce a provozovatele kabelové televize

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 25.1. 2017  ve věci C‑367/15, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU,  v řízení Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“  (OTK) proti Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Podstatou...

číst více

Svoboda projevu a kritika úředníků

Evropský soud pro Lidská práva (ESLP) ve svém rozsudku z 15.7. 2016  ve věci č. 1799/07 Ziembiński proti Polsku (č.2)  vyslovil závěr, že odsouzením novináře v trestním řízení za urážku v souvislosti se zveřejněním kritického článku používajícího posměšné výrazy o...

číst více

Newsletter

Newsletter 2016

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA 8. září 2016 ve věci C-160/15

Článek 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že za účelem posouzení, zda umístění hypertextových odkazů na internetové stránce na chráněná díla, která jsou volně dostupná na jiné internetové stránce bez souhlasu nositele autorského práva, představuje „sdělování veřejnosti“ ve smyslu tohoto ustanovení, je třeba určit, zda byly tyto odkazy poskytnuty nikoli za účelem dosažení zisku osobou, která nevěděla nebo nemohla rozumně vědět o protiprávní povaze zveřejnění těchto děl na této jiné internetové stránce, nebo zda naopak byly poskytnuty za účelem dosažení zisku, v kterémžto případě musí být taková znalost presumována.

 

pdf-ikona-3

Stáhnout celý newsletter